Zdjęcia z wysokości

Czasem uda się zrobić zdjęcie z poziomu trochę wyższego, niż tory.« Galeria kolejowa