Dwie sztuki

Zdjęcia z pociągami prowadzonymi trakcją podwójną.



« Galeria kolejowa