Reszta lewego brzegu

Szuflada przeznaczona na te zdjęcia kolejowe z lewobrzeżnego Szczecina, które nie zmieściły się w innych kategoriach. Ponad wszelką wątpliwość zostają ujęcia ze Wzgórza (elektrowozownia PR Szczecin) i Gumieniec (stacja graniczna).

* Wzgórze


* Gumieńcew związku ze związkiem zobacz także:
główny
cztery posterunki odgałęźne
drewniana kolej
50 lat Wzgórza

Galeria kolejowa
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2022