Rytel

Rytel
23.05.2015, 9:17, Rytel

Nastawnia dysponująca, która jeszcze kilka lat wcześniej była nastawnią wykonawczą. Po wymianie sygnalizacji kształtowej na świetlną w okręgu ówczesnej nastawni dysponującej (znajdowała się w przybudówce budynku dworca) całość sterowania stacją przeniesiono właśnie tu. Pamiątką po dawnej randze fotografowanej nastawni są dzwonki na frontowej ścianie między oknami, typowe dla posterunków wykonawczych oraz strażnic przejazdowych.

    
Brak komentarzy do zdjęcia.

Tagi: Rytel D29-203
  dodano: 04.01.2017


‹ nastawnie | « Galeria kolejowa