Oborzyska Stare

Oborzyska Stare
19.03.2015, 13:19, Oborzyska Stare

Bardzo ładny budynek dworca na przystanku osobowym w Oborzyskach Starych. Jeśli wierzyć internetowym źródłom, dawniej funkcjonowała tu stacja z sygnalizacją świetlną, a w widocznej przybudówce mieściła się nastawnia dysponująca. Po degradacji do roli przystanku osobowego pozostawiono tu strażnicę przejazdową nr 129, której siedziba mieści się właśnie w dawnej nastawni. Nadchodząca wielkimi krokami modernizacja zapewne przyczyni się do zautomatyzowania przejazdu i likwidacji posterunku.

    
Brak komentarzy do zdjęcia.

Tagi: Oborzyska_Stare D29-271
  dodano: 10.10.2016


‹ dworce | « Galeria kolejowa