Teletechnika

Gatunek ginący, czyli słupy teletechniczne.



« Galeria kolejowa