Droga

Wyraźnie zauważalny motyw drogi na zdjęciu kolejowym.« Galeria kolejowa