Goleniów - Kołobrzeg

Linii kołobrzeskiej jeszcze kilka lat temu wróżono zagładę. Ostatnie "klasyczne" pociągi zestawiane były z lokomotyw SP42 i wagonów 120A. Drogie w eksploatacji diesle i niezbyt dobre osiągi prawie przyczyniły się do zawieszenia ruchu. Sytuacja zmieniła się za sprawą SA110 - pociągi z Kołobrzegu zostały wydłużone do Szczecina Głównego, więc skoro największy wróg pasażera - przesiadka - został wyeliminowany, ludzie powrócili z czasem do podróżowania koleją na tej trasie. Rok 2010 przyniósł zakupy taboru i tym sposobem na linii pojawiły się nowoczesne SA136, a w 2011 roku wyremontowano tory na odcinku Płoty - Trzebiatów, dzięki czemu czas przejazdu uległ skróceniu o 20-25 minut. Niemałą ciekawostkę może stanowić fakt, iż ze względu na trwające remonty na linii Warszawa - Gdańsk, PKP IC zdecydowało się wytrasować sezonowy pociąg z Warszawy do Kołobrzegu przez Kutno, Poznań, Szczecin, Goleniów i dalej właśnie tą linią. Czas przejazdu był w porównaniu do innych wariantów na tyle atrakcyjny, że połączenie sezonowe cieszyło się naprawdę dużym zainteresowaniem. Jak widać, nawet w owianej złą sławą firmie (zwaną dalej PKP) możliwy jest happy end - wystarczy odrobina dobrej woli.w związku ze związkiem zobacz także:
na plażę!
zlepek trzech linii

Galeria kolejowa
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2018