Mścięcino

Mścięcino jest to dawna wieś, a dziś osiedle, które mijamy zaraz po przekroczeniu granicy administracyjnej Polic, wjeżdżając od strony Przęsocina oczywiście. Miejscowość została przyłączona do miasta w 1954 roku, jednak do dziś wiejski charakter Mścięcina da się zauważyć. Czasami autobus linii 102 potrafi być zablokowany ze względu na przepędzanie krów. Kiedyś uwiecznię to na zdjęciu ;-)

22.05.2007, 8:02, Asfaltowa
Centralny punkt Mścięcina leży w dołku, więc aby dostać się tam z Polic, należy pokonać tą górkę. W tle lasy Puszczy Wkrzańskiej, otaczającej miasto.
22.05.2009, 12:18, Asfaltowa
Na zdjęciu, oczywiście oprócz autobusu, widzimy skrzyżowanie Asfaltowej z Klonową i Cisową (w którą skręca linia 102) - można powiedzieć, że jest to centralny punkt Mścięcina. W tle kominy polickiej chemii.
21.05.2007, 12:00, Asfaltowa
Tu już zdjęcie z nieco wyższego pułapu. Stojąc "bliżej Szczecina", znajdujemy się nieco wyżej, a stąd można dostrzec wieżę kościoła mariackiego w Starych Policach.


Galeria komunikacji miejskiej
ostatnia aktualizacja: 06.05.2012