10.04.2013, 6:53, gdzieś pod Kamieniem Pom. (ale gdzieś posiałem notatki)

Poranny autobus z Kamienia Pom. do Szczecina gdzieś na pierwszych kilometrach trasy.

‹ worek z autobusami | « Galeria komunikacyjna