14.06.2007, 13:26, Police, Siedlecka

Taki oto wehiku³ jeszcze kilka lat temu dowozi³ ¿ar³aczy na basen w Policach.

‹ worek z autobusami | « Galeria komunikacyjna