04.06.2007, 13:26, Kluczbork, dworzec PKS

Jak to kiedy¶ Empi okre¶lił: buĽka, dupka, buĽka, dupka, buĽka, dupka, buĽka ;-) Dzi¶ kluczborski dworzec PKS wygl±da zupełnie inaczej. Nie ma już dużego placu manewrowego, bo na jego miejscu stanęła hala z kas± i poczekalni±, inkubatorem przedsiębiorczo¶ci i chyba nawet jakimi¶ firmami. Poza tym liczba stanowisk zmniejszyła się o połowę. Nie muszę chyba dodawać, że większo¶ć widocznych na zdjęciu autobusów już nie istnieje - ostał się tylko ten pierwszy od lewej (OKL L356), który przeżywa drug± młodo¶ć w Veolii albo innej Arrivie.

‹ H9: przed startem | « Galeria komunikacyjna