w¶ród lasów i pól

W tej kategorii chodziło o Autosany, które uwieczniłem w miejscach innych niż miasta i wsie. Najczę¶ciej s± to lasy i jakie¶ tereny rolne. Dobra, dlaczego konkretnie taki tytuł? Bo nieraz zrobienie zdjęcia gdzie¶ pomiędzy wsiami wymaga cierpliwo¶ci, ewentualnie sprytu lub zwyczajnie dobrego przygotowania. Niejednokrotnie człowiek na szybkiego zerknie na rozkład, ustawi się w upatrzonym miejscu, czeka... i nic. Autobus zwyczajnie wcięło, akurat pojechał jak±¶ inn± drog± - i szukaj wiatru w polu... Podsumuję zatem, że kategoria zawiera akurat te "znalezione" w polach i lasach, wypatrzone nieraz przy okazji innego zdjęcia, tudzież z okna samochodu ("zjeżdżaj na pobocze, Autosan jedzie!") ;-)


Galeria komunikacyjna
ostatnia aktualizacja: 06.05.2012